אמפטיה ואסרטיביות

אמפטיה ואסרטיביות לכל אדם חשוב להיות מובן. לטכניקה של הבנת הזולת וביטוי ההבנה הזו, קוראים בשפה המקצועית, אמפטיה. במלים אחרות, אמפטיה היא היכולת לראות את המציאות, לרגע, דרך עיניו של האחר ולהראות לו שהובן. אמפטיה היא מיומנות חשובה מאוד והיא בהחלט תקבע רבות את איכות היחסים עם חברים. לרוב האנשים, אמפטיה אינה